Cena za dlouholetou práci pro SF

Martin Šust

Miloslav Havlíček

Ivan Kmínek (in memoriam)

Martin Fajkus

Richard Podaný