Cena za dlouholetou práci pro SF

Tomáš Němec

Josef Pecinovský

Richard Podaný