Základní ustanovení

Akademie science fiction, fantasy a hororu zřízená World SF (dále jen Akademie) je nezávislým sdružením odborníků vytvořeným k hodnocení a teoretickému zkoumání produkce science fiction, fantasy a hororu (dále jen SF), jak se jeví v české a slovenské jazykové oblasti (potažmo trhu) a v souvislostech vývoje světové SF.

Název organizace je Akademie science fiction, fantasy a hororu. Akademie je součástí World SF, ke své práci využívá servisu této organizace, včetně právní subjektivity. (tedy schválení či ohlášení na vnitru, účet a IČO)

Vzhledem k velké a prakticky nepřehledné provázanosti českého a slovenského SF trhu (na Slovensku vycházejí knihy pro český trh, slovenští fanoušci čtou velkou část české knižní produkce SF) zkoumá a hodnotí Akademie subkulturu SF na území ČR a SR bez rozlišení.

Hlavní činnost Akademie

Akademie jednou ročně zhodnotí díla žánrů science fiction, fantasy a hororu (dále jen SF), jak se prezentovala na české a slovenské scéně, jde o díla literární a výtvarná. Autorům či původcům nejlepších děl uděluje ceny.