Změna stanov z listopadu 2011

Násleující změny stanov byly zveřejněny na těchto stránkách:

http://www.fantasyplanet.cz/uncategorized/reforma-akademie-scifi-fantasy-a-hororu-2012/

http://www.fantasya.cz/clanek/reforma-akademie-science-fiction-fantasy-a-hororu-2012

 


 

1) Změny ve struktuře hlasujících akademiků

Od roku 2012 bude ASFFH rozdělena na dvě hlasující sekce: 1) na sekci odbornou, 2) na sekci všeobecnou. Odborná sekce bude tvořena knihkupci ze žánrových knihkupectví a recenzenty žánrových médií. Takto sekce bude hlasovat ve VŠECH kategoriích, s výjimkou kategorie časopis/web (zde nehlasuje kvůli střetu zájmů většiny hlasujících). Všeobecnou sekci tvoří všichni dosavadní akademikové. Tato všeobecná sekce NEhlasuje v hlavních knížkových kategoriích (nejlepší sf, nejlepší f, nejlepší původní kniha, nejlepší povídková kniha). K tomuto reformnímu kroku jsme se uchýlili proto, že v posledních letech řada dřívějších akademiků ustoupila od hlasování, velmi často proto, že cítili potřebu se vyhnout střetu zájmů, a současně proto, že pro vlastní tvůrčí a pracovní činnost nemají čas sledovat knižní produkci v plné šíři. Proto jsme se hodnocení hlavních knížkových kategorií rozhodli profesionalizovat a svěřit ho těm, kdo z podstaty svého zaměstnání mají komplexní přehled – knihkupcům a recenzentům. Seznam knihkupectví a médií bude spolu s klíčem, jak budou hlasující vybíráni, uveřejněn na oficiálních stránkách Akademie.

2) Změny v některých kategoriích

Kategorie teoretický text je zrušena. Pokud v daném roce vyjde pozoruhodné teoretické dílo, které upoutá pozornost dostatečného počtu Akademiků, mají tito možnost udělit dílu Zvláštní cenu/počin. Kategorie Nejlepší editor je zrušena bez náhrady. Bohužel je zcela nereálné porovnávat práci nakladatelského redaktora, časopiseckého a například jazykového. Kategorie Nejlepší překladatel je změněna na Nejlepší překlad, tedy nehodnotí se člověk, ale konkrétní kniha. Chceme tak dosáhnout stavu, kdy bude mít šanci na ocenění i méně známý překladatel, který perfektně přeloží i třeba jedinou náročnou knihu. Kategorie Nejlepší výtvarník je změněna na Nejlepší obálka/ilustrace, tedy podobně jako u překladu, nehodnotí se člověk, ale konkrétní dílo. Kategorie Nejlepší povídková sbírka a Nejlepší antologie jsou sloučeny do společné kategorie Nejlepší povídková kniha. Kategorie Nejlepší časopis/web bude hodnocena ve speciálním režimu. Bude se udělovat „ob rok“, vždy jeden rok pouze tištěná média, příští rok pouze weby. Snažíme se tímto vyřešit skutečnost, že srovnávání webů s tištěnými médii vždy nakonec dopadne ve prospěch tištěných, a weby tak nemají šanci se umístit.