Přehledy udělených cen

Akademie jednou ročně zhodnotí díla žánrů science fiction, fantasy a hororu (dále jen SF), jak se prezentovala na české a slovenské scéně, jde o díla literární a výtvarná. Autorům či původcům nejlepších děl uděluje ceny.

Způsob hodnocení

1. Ceny se udělují za kalendářní rok podle vročení knih, přip. uvedení na český či slovenský trh. Pokud bylo dílo opomenuto, případně kniha se starým vročením byla vydána později, bude zařazeno s poznámkou do seznamu v následujícím roce.

2. Hlasování se mohou účastnit všichni členové.

3. Hodnocení probíhá ve dvou kolech.

4. V prvním kole lze vybrat tři až pět titulů v každé kategorii. Není povinností hlasovat ve všech kategoriích, naopak, hlasující by měl odevzdat hlas pouze v kategoriích, v nichž se bezpečně orientuje.

5. Do druhého kola postoupí díla s největším počtem hlasů, ta jsou nominována na Cenu Akademie (v hlavních kategoriích je nominována pět děl, není-li stanoveno jinak, ve vedlejších kategoriích tři díla).

6. Nominována jsou pouze ta díla, která ve své kategorii získala alespoň pět hlasů. Nominace v dané kategorii jsou zrušeny, pokud dostatečný počet hlasů neobdrží alespoň tři díla.

7. Ve druhém kole členové Akademie z nominací v každé kategorii vybírají jediné dílo. Vítězem je dílo s největším počtem hlasů.

8. Pokud porotce neshledá v dané kategorii žádné dílo hodné ocenění, může hlasovat pro „neudělit“, pokud tato položka získá většinu, v dané kategorii nebude v daném roce Cena Akademie udělena.

9. Jednotlivé hlasy členů Akademie z druhého kola jsou veřejné, pokud hlasující člen Akademie nezvolí na svém hlasu jinak.

10. Pomocné seznamy rozesílané spolu s dotazníky jsou pouze referenční nikoliv závazné, a nemusí pokrývat všechny kategorie.

11. Formuláře (dotazníků) prvního kola se rozesílají vždy počátkem kalendářního roku. Po vyhodnocení druhého kola se ceny slavnostně udílejí nejpozději do konce měsíce června.

Aktuální seznam cen

O tom, v kterých kategoriích jsou v daném roce udělovány ceny rozhodují nominace porotců, viz body 6) a 8) předchozího oddílu.

Hlavní kategorie

- nejlepší kniha roku (hlavní kategorie jdoucí přes všechny knižní kategorie)

- nejlepší česká a slovenská kniha

- nejlepší česká a slovenská povídka

- nejlepší science fiction (včetně hororu s prvky SF)

- nejlepší fantasy (včetně hororu s prvky fantasy)

- zvláštní cena / počin roku / nadějný nováček

- cena za dlouholetou práci pro SF

Další kategorie

- nejlepší povídková kniha

- nejlepší médium (časopis/internetové médium)

- nejlepší nakladatelství

- nejlepší dílo (domácího) výtvarníka

- nejlepší překlad